čtvrtek 22. února 2018

Metoda CLILL v dějepise

B F828p -- Anne Frank / Josephine Poole, Éditions Gallimard jeunesse (5)
Novou metodu se pokoušíme zavádět i na naší škole. Pobyt v zahraničí a možnost nákupu knih určených dětem v anglickém jazyce mě přiměl k tomu, abych vyzkoušela tuto metodu i u nás na škole. Jednoduchou angličtinou se žáci pomocí knížky a taky pomocí mnou vytvořeného pracovního listu pokoušeli seznámit se s příběhem o Anně Frankové. Žáci ve dvojících překládali text a snažili se porozumět textu v kontextu. Odpovídali písemně na otázky a seznamovali se s historií v cizím jazyce.
Je to metoda opravdu nová a bylo vidět, že žáci jsou překvapeni. Po ostýchavém úvodu, však byli vtaženi do děje a snažili se komunikovat s vyučující v anglickém jazyce. Jak se žákům vedlo, viz obrázky.

Metoda CLILL v dějepise Novou metodu se pokoušíme zavádět i na naší škole. Pobyt v zahraničí a možnost nákupu knih určených ...