čtvrtek 22. února 2018

Metoda CLILL v dějepise

B F828p -- Anne Frank / Josephine Poole, Éditions Gallimard jeunesse (5)
Novou metodu se pokoušíme zavádět i na naší škole. Pobyt v zahraničí a možnost nákupu knih určených dětem v anglickém jazyce mě přiměl k tomu, abych vyzkoušela tuto metodu i u nás na škole. Jednoduchou angličtinou se žáci pomocí knížky a taky pomocí mnou vytvořeného pracovního listu pokoušeli seznámit se s příběhem o Anně Frankové. Žáci ve dvojících překládali text a snažili se porozumět textu v kontextu. Odpovídali písemně na otázky a seznamovali se s historií v cizím jazyce.
Je to metoda opravdu nová a bylo vidět, že žáci jsou překvapeni. Po ostýchavém úvodu, však byli vtaženi do děje a snažili se komunikovat s vyučující v anglickém jazyce. Jak se žákům vedlo, viz obrázky.

sobota 16. prosince 2017

Banana dictation

Diktát? To bude nuda! Ale i psaní diktátů může být legrace. Vyzkoušejte si třeba "Banana" diktát. Učitel diktuje  a žáci vždy, když uslyší Banana, vynechají místo, na které pak doplní správné slovo. My jsme si v tomto diktátě procvičili použití slov some, any, much a many.
So, ready, steady, dictate !
neděle 10. prosince 2017

Angličtina v ekologii? A proč ne?

Výuka ekologie 9. ročníku probíhá s  anglickými vstupy. Využíváme pracovní listy, na kterých si žáci procvičí a osvojí novou slovní zásobu, odpovídají na otázky. Užitečná jsou také ekologicky zaměřená videa v angličtině. Takto jsme zvládli témata jako ekologická rovnováha, přírodní katastrofy či ohrožená zvířata.

čtvrtek 16. listopadu 2017Nové technologie ve výuce – QR Code

Taky jste se už procházeli městem a narazili jste na podivuhodné čtverečky, které vypadaly jako šifra, jako kód? Pokud je Vaše odpověď ano, tak dnes Vám vysvětlím, k čemu jsou tyto šifry dobré.  
Těmto „čtverečkům“ se odborně říká QR Cody a o jejich využitích jsem se poprvé dozvěděla v létě na metodologickém kurzu v Brightonu.  Do QR Codů můžeme skrýt text, který může mít až 4 tisíce znaků. Dokonce se dá do něj vložit konkrétní video, obrázek či webová stránka. 
Já jsem pro své žáky vypracovala pracovní list, kde chyběly informace, jež si hledali žáci pomocí QR Scanneru a jejich chytrých telefonů. Podmínkou této metody je kvalitní připojení na internet. Díky této technologii jsem mohla žákům uvést řadu zajímavých údajů nad rámec běžného výkladu. Spojila jsem tak výklad v knize s novými technologiemi. V prostoru chodby školy hledaly děti několik stanovišť. Získaly samy informace o nové látce a ke konci hodiny se vrátily do třídy, kde jsme si pracovní list zkontrolovali.
Využité QR kódů výuku oživí a aktivizuje žáky, vytáhne je z lavic minimálně do prostoru třídy. Tyto aktivity je zajímavé realizovat i ve dvojicích, nebo menších skupinách, kdy si žáci rozdělí své role. Využití QR kódů má mnoho způsobů a záleží jen na kreativitě učitele, jak je využije.
pátek 10. listopadu 2017

MostyHudební výchova v 5. B - téma „Mosty - stavíme mosty mezi jazyky“
-           
      - rozšíření hodiny HV o prvky cizích jazyků (AJ a FJ)

Ve zpěvníku pro 5. třídu jsou k tématu Mosty dvě písně - Avignon, tam je shon a Na tom bošileckým mostku (učebnice HV pro 5. ročník, SPN,  strany 12, 13). Toto téma jsme rozšířili v rámci třídnické hodiny - zamyšlení, co mohou mosty spojovat - místa, abstraktní mosty mezi lidmi, předcházení nedorozuměním, mosty mezi různými kulturami.... Jedním z mostů mezi různými národy a kulturami je jistě i hudba.
Jako mosty mezi různými jazyky jsme přidali dvě písně - francouzskou Sur le pont d´Avignon a anglický London Bridge is falling down. Vcelku zdařile jsme zvládli výslovnost a melodie francouzské a anglické písně, zpěv doplnili pohybovým doprovodem, zopakovali anglická slovíčka a naučili pár francouzských.

Sur le pont d'Avignon - přikládám zjednodušenou francouzskou výslovnost (vlnovka nad samohláskou znamená nosovou hlásku), pohybový doprovod je stejný jako u české verze:
Sur le pont d'Avignon                   syr l põ daviňõ
l'on y danse                                   lõ ny dãs
l'on y danse

Sur le pont d'Avignon
l'on y danse tout en rond               lõ ny dãs tu tã rõ

pozn. Avignonský most přes řeku Rhonu byl zčásti zničen při obléhání města roku 1226. Z 22 oblouků zbyly pouze čtyři.

London Bridge is falling down - zkrácená  verze o několik slok, pohybový doprovod jako naše Zlatá brána

1. London Bridge is falling down... My fair lady.
2. Take a key and lock her up ... My fair lady.
3. How will we build it up ... My fair lady.
4. Built it up with gold and silver .... My fair lady.

pozn. London Bridge je most přes řeku Temži v Londýně.Opiš slova francouzsky i anglicky:    
                                                    
ČJ
FJ
AJ
most
le pont - 

the bridge -
tančit
danser -

(to) dance -
dokola
en rond -

around -

Metoda CLILL v dějepise Novou metodu se pokoušíme zavádět i na naší škole. Pobyt v zahraničí a možnost nákupu knih určených ...