čtvrtek 16. listopadu 2017Nové technologie ve výuce – QR Code

Taky jste se už procházeli městem a narazili jste na podivuhodné čtverečky, které vypadaly jako šifra, jako kód? Pokud je Vaše odpověď ano, tak dnes Vám vysvětlím, k čemu jsou tyto šifry dobré.  
Těmto „čtverečkům“ se odborně říká QR Cody a o jejich využitích jsem se poprvé dozvěděla v létě na metodologickém kurzu v Brightonu.  Do QR Codů můžeme skrýt text, který může mít až 4 tisíce znaků. Dokonce se dá do něj vložit konkrétní video, obrázek či webová stránka. 
Já jsem pro své žáky vypracovala pracovní list, kde chyběly informace, jež si hledali žáci pomocí QR Scanneru a jejich chytrých telefonů. Podmínkou této metody je kvalitní připojení na internet. Díky této technologii jsem mohla žákům uvést řadu zajímavých údajů nad rámec běžného výkladu. Spojila jsem tak výklad v knize s novými technologiemi. V prostoru chodby školy hledaly děti několik stanovišť. Získaly samy informace o nové látce a ke konci hodiny se vrátily do třídy, kde jsme si pracovní list zkontrolovali.
Využité QR kódů výuku oživí a aktivizuje žáky, vytáhne je z lavic minimálně do prostoru třídy. Tyto aktivity je zajímavé realizovat i ve dvojicích, nebo menších skupinách, kdy si žáci rozdělí své role. Využití QR kódů má mnoho způsobů a záleží jen na kreativitě učitele, jak je využije.
Metoda CLILL v dějepise Novou metodu se pokoušíme zavádět i na naší škole. Pobyt v zahraničí a možnost nákupu knih určených ...