pátek 10. listopadu 2017

MostyHudební výchova v 5. B - téma „Mosty - stavíme mosty mezi jazyky“
-           
      - rozšíření hodiny HV o prvky cizích jazyků (AJ a FJ)

Ve zpěvníku pro 5. třídu jsou k tématu Mosty dvě písně - Avignon, tam je shon a Na tom bošileckým mostku (učebnice HV pro 5. ročník, SPN,  strany 12, 13). Toto téma jsme rozšířili v rámci třídnické hodiny - zamyšlení, co mohou mosty spojovat - místa, abstraktní mosty mezi lidmi, předcházení nedorozuměním, mosty mezi různými kulturami.... Jedním z mostů mezi různými národy a kulturami je jistě i hudba.
Jako mosty mezi různými jazyky jsme přidali dvě písně - francouzskou Sur le pont d´Avignon a anglický London Bridge is falling down. Vcelku zdařile jsme zvládli výslovnost a melodie francouzské a anglické písně, zpěv doplnili pohybovým doprovodem, zopakovali anglická slovíčka a naučili pár francouzských.

Sur le pont d'Avignon - přikládám zjednodušenou francouzskou výslovnost (vlnovka nad samohláskou znamená nosovou hlásku), pohybový doprovod je stejný jako u české verze:
Sur le pont d'Avignon                   syr l põ daviňõ
l'on y danse                                   lõ ny dãs
l'on y danse

Sur le pont d'Avignon
l'on y danse tout en rond               lõ ny dãs tu tã rõ

pozn. Avignonský most přes řeku Rhonu byl zčásti zničen při obléhání města roku 1226. Z 22 oblouků zbyly pouze čtyři.

London Bridge is falling down - zkrácená  verze o několik slok, pohybový doprovod jako naše Zlatá brána

1. London Bridge is falling down... My fair lady.
2. Take a key and lock her up ... My fair lady.
3. How will we build it up ... My fair lady.
4. Built it up with gold and silver .... My fair lady.

pozn. London Bridge je most přes řeku Temži v Londýně.Opiš slova francouzsky i anglicky:    
                                                    
ČJ
FJ
AJ
most
le pont - 

the bridge -
tančit
danser -

(to) dance -
dokola
en rond -

around -

Metoda CLILL v dějepise Novou metodu se pokoušíme zavádět i na naší škole. Pobyt v zahraničí a možnost nákupu knih určených ...