neděle 24. září 2017

Evropský den jazyků na naší škole

(relace ve školním rozhlase 20. 9.)

     "Good morning, Bonjour, Guten Tag, Dia duit",..... a tak bych mohla pozdravit v mnoha dalších jazycích.
Každoročně se dne 26. září slaví Evropský den jazyků - den, ve kterém se Evropa zaměřuje na podporu učení se jazykům. Tento den se slaví od roku 2001 z iniciativy Rady Evropy, která má sídlo ve Štrasburku. Jen pro zajímavost - ve světě existuje až 7000 jazyků, z toho v Evropě mluví lidé 225 jazyky, největším počtem jazyků se mluví v Asii a v Africe a skoro polovina obyvatel světa se domluví 2 nebo více jazyky.
      Na naší škole se nyní učí jazyk anglický, německý, francouzský a ruský. Vyučování jazyků na naší škole má dlouholetou tradici, kterou se snažíme neustále zdokonalovat. Nejmenším dětem nabízí škola tzv. Jazykovou přípravku, máme moderně vybavenou jazykovou učebnu. Naši starší žáci mají možnost 1x za dva roky vycestovat do Velké Británie a 1x za dva roky do některé z dalších Evropských zemí a ověřit si znalosti cizích jazyků v praxi. V červnu před prázdninami to byla exkurze do Velké Británie a teď v měsíci prosinci se uskuteční exkurze do Vídně v Rakousku. 
Letos o prázdninách v rámci celoevropského projektu Erasmus+ vycestovalo i 7 učitelů z naší školy, a to konkrétně do Francie, Irska, Německa a Velké Británie, a společně s kolegy učiteli z celého světa si rozšiřovali své jazykové znalosti a dovednosti.
     Od dnešního dne je tzv. "ochutnávání" Evropy ještě obohaceno o skutečný prožitek - v naší školní jídelně začínají dny Mezinárodní kuchyně, kterou pro vás připravují naše paní kuchařky. Postupně můžete ochutnat kuchyni Slovenskou, Francouzskou, Německou, Ruskou a nakonec Anglickou společně s Irskou. Při této příležitosti máte možnost zapojit se do soutěže, kterou pro vás připravili učitelé cizích jazyků. Soutěžní otázky najdete u jídelny a zde máte i možnost vhazovat do připravené krabice správné odpovědi. 
     Poslední akcí, která se na naší škole uskuteční v rámci Evropského dne jazyků, je návštěva anglického divadla dne 26. 9. Žáci 4. - 6. ročníků se mohou těšit na představení "Puss in boots",         žáci 7. - 9. ročníků na představení "Peter Black 3".
     A co říci na závěr? Přísloví "Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem" je určitě velmi pravdivé a znalosti cizích jazyků nám otevírají dveře do celého světa.
středa 20. září 2017

Vyjmenujete další? Firemní abeceda.


Děvčata z 8. třídy vytvořily abecedu z německých, rakouských a švýcarských firem a značek.

pondělí 18. září 2017

Německé výrobky poznáváme všemi smysly


„das ABC“ (zapsala Mgr. T. Loudová)Nápady na využití abecedy v hodinách cizího jazyka.
Abeceda poskytuje mnoho možností jak s ní pracovat v hodinách cizího jazyka. Příklady jsou uvedené do hodin německého jazyka, ale dají se aplikovat na kterýkoli cizí jazyk. Metody slouží nejen k opakování německé abecedy a jejích specifik, ale také k zopakování slovní zásoby či rozšíření povědomí o německy mluvících zemích.
1. „das ABC“ und Landeskunde
Tato metoda se dá využít s žáky, kteří se s německým jazykem teprve seznamují (úplní začátečníci) a německou abecedu teprve učí. Ale také s žáky, kteří německou abecedu umí a tímto způsobem si ji zopakují. Metoda umožňuje rozšíření vědomostí a uvědomění si znalostí německých reálií.
Doporučuji práci ve dvojicích, malých skupinách (dle schopností žáků), ale i jednotlivě.
Lze vztáhnout na všechny německy mluvící země nebo jen na jednotlivé země.
Jako zpestření doporučuji doplnit variantu A ochutnávkou některého německého výrobku (např. HARIBO). Žáci mohou také přinést nějaký německý výrobek, který mají doma na ukázku. Žáky také zaujaly informace o některých německých firmách. Konkrétně historie a zajímavosti o firmách Haribo, Nivea, Adidas a Ritter Sport.
Na tabuli se napíše do sloupce abeceda (1/2 na jednu tabuli a druhá ½ na druhou tabuli).
Žáci dostanou určitý čas, kdy mají ke každému písmenu abecedy vymyslet (píší si na papír nebo do sešitu):
A) výrobky a firmy z německy mluvících zemí, které znají a začínají daným písmenem abecedy
např. A – ADIDAS, AUDI, ALDI, AEG, Artdeco
B – BMW, Bosch, Balea
H – HARIBO
N – NIVEA
T – Tchibo
V - Volkswagen
B) města, názvy hor, řek aj. z německy mluvících zemí, které znají a začínají daným písmenem abecedy
např. A - Alpen
B – Berlin, Bonn
D - Donau
H – Hamburg
Z – Zugspitze
Po časovém limitu žáci dopisují na tabuli k jednotlivým písmenům abecedy pojmy, které vymyslely. Pokud jim u některých písmen pojmy chybí, jiní žáci nebo učitel je doplní. Chybějící pojmy si doplňují také na papír nebo do sešitu.
Zde odkazy na webové stránky, na kterých můžete získat zajímavé informace o firmách Adidas, Haribo, Ritter Sport a Nivea.
Adidas https://finance.idnes.cz/pribeh-znacek-puma-a-adidas-d0m-/podnikani.aspx?c=A130412_104637_podnikani_sov
Haribo https://www.haribo.com/csCZ/o-nas/historie.html https://technet.idnes.cz/zemrel-pan-haribo-hans-riegel-djg-/tec_technika.aspx?c=A131016_130142_tec_technika_mla
Ritter Sport http://www.ritter-sport.de/en/Family-business-values/history.html http://www.fundinguniverse.com/company-histories/alfred-ritter-gmbh-co-kg-history/
Nivea https://www.nivea.cz/our-company/brand-history

2. „das ABC“ und Wortschatz
Tato metoda se dá využít s žáky, kteří se s německým jazykem teprve seznamují ( b) úplní začátečníci) a německou abecedu se teprve učí. Ale také s žáky, kteří německou abecedu umí a tímto způsobem si ji zopakují. Metoda umožňuje zopakování a rozšíření slovní zásoby. Žáci, kteří s jazykem teprve začínají (úplní začátečníci), zjistí, kolik německých slov vlastně znají :-).
Doporučuji práci ve dvojicích, malých skupinách, ale i jednotlivě (dle schopností žáků).
Na tabuli se napíše do sloupce abeceda (1/2 na jednu tabuli a druhá ½ na druhou tabuli).
Žáci dostanou určitý čas, kdy mají ke každému písmenu abecedy vymyslet:
A) německá slovíčka a začínají daným písmenem abeced, která znají a začínají daným písmenem abecedy
např. A – auch, Arbeit
I – in, interessant
W – warten, Wein, weil, warum, wieviel
S – schreiben, Sohn
B) německá slovíčka, která jsou přejatá z jiných jazyků popř. přejatá do češtiny, tudíž vhodné i pro naprosté začátečníky
např. A- Auto
B - Bus, Ballett
I - Internet
M – Musik
T - Tennis
Po časovém limitu žáci dopisují k jednotlivým písmenům abecedy pojmy, které vymyslely. Pokud jim u některých písmen pojmy chybí, jiní žáci nebo učitel je doplní. Chybějící pojmy si doplňují také na papír nebo do sešitu.
neděle 17. září 2017

Připravujeme se na Den evropských jazyků


Znalost alespoň jednoho cizího jazyka se stává nutností, pokud chceš uspět i za hranicemi naší země. Proto se naši žáci učí od sedmé třídy dvěma cizím jazykům. K anglickému jazyku si mohou přidat buď německý jazyk, francouzštinu nebo ruštinu. Letos oslavíme Den evropských jazyků netradičně....paní kuchařky nám připraví světové delikatesy .....tady se podívejte, jak jsme vyráběli plakáty k tomuto dni....jak jsme zapojovali nejrůznější technologie. Nezbytné byly pastelky, tužky....ale také počítač, kde jsme vyhledávali informace a tiskli obrázky. Věděli jste, že se na googlu třeba ve vašem telefonu dá vyhledávat aniž byste použili klávesnici? Ne..? Stačí jen zmáčknout modrou ikonu na konci vyhledávacího řádku a říci srozumitelně, co hledáte...můžete česky, ale i v cizím jazyce.

CO JE TO VLASTNĚ METODA CLIL?Projekt, díky němuž jsme měli možnost o prázdninách vyjet studovat do zahraničí, je mimo jiné zaměřen na rozšíření metody CLIL do škol. Je tedy na místě vysvětlit, v čem tato metoda, která se stává v poslední době čím dál oblíbenější, vlastně spočívá.

Metoda CLIL (anglicky Content and Language Integrated Learning) spočívá v propojení výuky cizího jazyka a jiného školního předmětu. Není to tedy pouze obecné používání angličtiny v jiných předmětech, ale v podstatě jde o osvojování si znalostí a vědomostí z jednoho předmětu na základě a prostřednictvím cizího jazyka. 

CLIL v sobě spojuje čtyři aspekty, které je nutné do výuky zapojit, chceme-li metodu používat a aplikovat úspěšně. Tyto aspekty se anglicky nazývají Four Cs of CLIL podle jejich počátečního písmene (tedy content, communication, cognition a culture). Žák by si tak v ideálním případě neměl díky používání metody CLIL ve výuce osvojit pouze znalosti či dovednosti (content) z daného předmětu, např. zeměpisu, ale také by měl být veden k tomu, aby o tématech daného předmětu komunikoval (communication) v angličtině. O tématech by měl dále přemýšlet prostřednictvím mnoha kognitivních procesů (cognition) a znalosti si tak pro sebe uspořádat, aby byly pochopitelné. V neposlední řadě by pak hodina měla být propojena s kulturou (culture) buď České republiky, nebo jiných států, a to v závislosti na daném předmětu a tématu.

Uplatnění této metody je možné v mnoha předmětech, a to nejen v již zmiňovaném zeměpisu, ale také třeba v dějepisu, přírodopisu, občanské výchově, hudební výchově či tělesné výchově a v dalších předmětech. Používání CLILu je možné i u žáků s nízkými jazykovými znalostmi, popř. u žáků mladších, kteří se cizí jazyk učí pouze chvíli.

středa 13. září 2017

Our pupils have tasted MARMITE...
Žáci 8. třídy ochutnali MARMITE,typickou  britskou pomazánku z kvasnicového extraktu.
 Jak jim to chutnalo? Výrazně!

neděle 10. září 2017

Cork (Irsko) a jazyková škola ACET


Cork (irský název Corcaigh) se nachází v provincii Munster v jižním Irsku a je druhým největším městem na ostrově. Leží na dvou ramenech řeky Lee nedaleko jejího ústí do moře.
Cork je známý svým bohatým kulturním a festivalovým životem a je zde mnoho významných památek, např. St. Ann´s Church, St. Finbarr´s Cathedral, Old English Market a mnohé další. Centrum města tvoří rušné tepny St. Patrick´s Street a Oliver Plunkett Street s typickými puby a módními butiky. Cork je univerzitním městem a nachází se zde mnoho jazykových škol.

Já jsem navštěvovala jazykovou školu ACET ( Active Centre of English Training), která je hodnocena jako jedna z nejlepších v Irsku, hlavně díky přátelské atmosféře,  přístupu ke studentům a také organizování mnoha volnočasových aktivit pro svoje studenty. Moji spolužáci byli nejen z celé Evropy, ale např. i z Japonska nebo Brazílie.

sobota 9. září 2017

Brighton (Velká Británie)
Jihoanglické město Brighton se nachází na území hrabství East Sussex a tvoří společně s Hove, Portslade a několika dalšími vesnicemi souměstí Brighton a Hove. Jedná se o jednou z největších přímořských letovisek na území Velké Británie. Brighton a Hove leži zhruba 80 kilometrů jižním směrem od metropole Londýna. Je rovněž významným intelektuálním centrem, neboť zde sídlí dvě univerzity. Brighton byl známým přímořským lázeňským městem. Za zmínku stojí Royal Pavilion s pozoruhodnou architekturou v indickém stylu. Největším molem je Brighton Pier postavené na sklonku 19. století. Největší stavbou je kostel sv. Mikuláše , který byl vystavěn v 11. století. Další neodmyslitelnou součástí je návštěva nejstařšího podmořského akvária na světě Sea Life Center. A kdo nemá strach z výšek, může navštívit British Airways i360, ten výhled stojí opravdu za to!

čtvrtek 7. září 2017

Jazyková škola v Brightonu - ElC

Jazyková škola s dlouholetou tradicí je situována do budovy z viktoriánského období. Každoročně pořádá metodologické kurzy pro učitele z celého světa. Mými spolužáky byli učitelé z Finska, Španělska, Maďarska, Polska a dalších jiných zemí.

Na kurzu nazvaném Teaching English with Technology jsme se dověděli o tom, jak používat techniku, kterou sami žáci mají u sebe- jejich vlastní mobily. Je až překvapivé, co všechno se dá na telefonu dělat i v rámci výuky. Uvidíme, jak ocení naši žáci aktivity, které pro ně nachystám.

Jazyková škola Azurlingua

 Azurlingua Nice je jedna z nejznámějších francouzských škol na francouzské Riviéře. Zajišťuje kvalitní výuku i servis ubytování a dopravy na letiště. Za venkovní teploty 38 stupňů jsem ocenila klimatizované třídy i krásný školní dvůr.středa 6. září 2017

Your summer holiday (icebreaker)

Úvodní aktivita po prázdninách pro všechny, náročnost se přizpůsobí úrovni žáků.


1. Učitel napíše na tabuli do formy hvězdy 6 slov, která se týkají jeho prázdnin. (jména, místa,..)
2. Žáci hádají jejich význam.
3. Žáci si jednotlivě na papíry napíší své hvězdy.
4. Ve dvojicích (nebo malých skupinkách) hádají opět jejich význam. Snaží se zjistit co nejvíc informací. Dalšímu spolužákovi mohou říct, co zjistili.
5. Učitel vyzve žáky ke společnému sdílení informací ve třídě.
6. Žáci umístí své hvězdy na tabuli.
Doplňková aktivita:
7. Žáci si sednou do kruhu, židlí je o jednu méně než žáků, žák bez židle stojí uprostřed.
8. Učitel dává zjišťovací otázky související s prázdninami (inspirace na tabuli). Př. Did you make a new friend last holiday? Pokud si žák může odpovědět ano, musí si přesednout na uvolněnou židli. Otázky nemusí klást učitel, ale žák uprostřed kruhu.pondělí 4. září 2017Díky projektu s názvem Zavádíme C.L.I.L. a učíme moderněji se sedm našich učitelů  mohlo o prázdninách 2017 vzdělávat ve čtyřech evropských zemích. Protože si nabyté poznatky nechceme nechat jen pro sebe, rádi se s vámi o ně touto cestou podělíme.

Můžete se těšit na příspěvky těchto bloggerů:)

Mgr. Jaroslava Bílková: Francie, Nice, JŠ Azurlingua, école de langues, kurz Standard
Mgr. Kristýna Jankovičová: VB, Brighton, JŠ ELC, kurz C.L.I.L. (pro 1.st. ZŠ)

Mgr. Jana Kunešová: Irsko, Cork, JŠ ACET, kurz Refresher Course for Non-Native Teachers
Mgr. Petr Marvan: VB, Liverpool, Liverpool School of English, kurz C.L.I.L. (pro 2.st. ZŠ)
Mgr. Darina Koblihová: VB, Brighton, JŠ Brighton, kurz Teaching English with Technology
Mgr. Terezie Loudová: Německo, Regensburg, JŠ Horizonte, kurz Auffrischungskurs für Deutschlehrer, Methoden und Sprache
Mgr. Markéta Mazalová: VB, Oxford, JŠ Lake School od English, kurz Creative Teaching in the Primary English Classroom  
                                                          

Metoda CLILL v dějepise Novou metodu se pokoušíme zavádět i na naší škole. Pobyt v zahraničí a možnost nákupu knih určených ...