neděle 24. září 2017

Evropský den jazyků na naší škole

(relace ve školním rozhlase 20. 9.)

     "Good morning, Bonjour, Guten Tag, Dia duit",..... a tak bych mohla pozdravit v mnoha dalších jazycích.
Každoročně se dne 26. září slaví Evropský den jazyků - den, ve kterém se Evropa zaměřuje na podporu učení se jazykům. Tento den se slaví od roku 2001 z iniciativy Rady Evropy, která má sídlo ve Štrasburku. Jen pro zajímavost - ve světě existuje až 7000 jazyků, z toho v Evropě mluví lidé 225 jazyky, největším počtem jazyků se mluví v Asii a v Africe a skoro polovina obyvatel světa se domluví 2 nebo více jazyky.
      Na naší škole se nyní učí jazyk anglický, německý, francouzský a ruský. Vyučování jazyků na naší škole má dlouholetou tradici, kterou se snažíme neustále zdokonalovat. Nejmenším dětem nabízí škola tzv. Jazykovou přípravku, máme moderně vybavenou jazykovou učebnu. Naši starší žáci mají možnost 1x za dva roky vycestovat do Velké Británie a 1x za dva roky do některé z dalších Evropských zemí a ověřit si znalosti cizích jazyků v praxi. V červnu před prázdninami to byla exkurze do Velké Británie a teď v měsíci prosinci se uskuteční exkurze do Vídně v Rakousku. 
Letos o prázdninách v rámci celoevropského projektu Erasmus+ vycestovalo i 7 učitelů z naší školy, a to konkrétně do Francie, Irska, Německa a Velké Británie, a společně s kolegy učiteli z celého světa si rozšiřovali své jazykové znalosti a dovednosti.
     Od dnešního dne je tzv. "ochutnávání" Evropy ještě obohaceno o skutečný prožitek - v naší školní jídelně začínají dny Mezinárodní kuchyně, kterou pro vás připravují naše paní kuchařky. Postupně můžete ochutnat kuchyni Slovenskou, Francouzskou, Německou, Ruskou a nakonec Anglickou společně s Irskou. Při této příležitosti máte možnost zapojit se do soutěže, kterou pro vás připravili učitelé cizích jazyků. Soutěžní otázky najdete u jídelny a zde máte i možnost vhazovat do připravené krabice správné odpovědi. 
     Poslední akcí, která se na naší škole uskuteční v rámci Evropského dne jazyků, je návštěva anglického divadla dne 26. 9. Žáci 4. - 6. ročníků se mohou těšit na představení "Puss in boots",         žáci 7. - 9. ročníků na představení "Peter Black 3".
     A co říci na závěr? Přísloví "Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem" je určitě velmi pravdivé a znalosti cizích jazyků nám otevírají dveře do celého světa.
Metoda CLILL v dějepise Novou metodu se pokoušíme zavádět i na naší škole. Pobyt v zahraničí a možnost nákupu knih určených ...