neděle 1. října 2017I technika může pomáhat učit cizí jazyky !
Na kurzu v Brightonu jsem se naučila, jak zaujmout žáky pomocí aplikace Kahoot. A světe div se, ono to funguje.  Nejdříve vysvětlím, co je to Kahoot.

Kahoot! je založen na principu soutěžení. Takže dáte otázku a žáci mají v časovém limitu odpovědět. Hodnotí se správnost a hlavně rychlost.  Tady mnozí určitě namítají, že ve třídě jsou vždycky žáci, kteří soutěžení nemají rádi a pak nejsou dostatečně motivovaní.  Ano, je to pravda, ale převažují žáci, kterým se tato metoda učení líbí. Kahoot byl vyvinut v Norsku, což je země, kde je vzdělávání na vysoké úrovni.

Kahoot! je i webová aplikace, takže ji můžete používat na jakémkoliv zařízení připojeném k Internetu. Žákům tedy stačí chytrý mobilní telefon, tablet nebo počítač. Stejné je to i u učitele, ale tam je lepší počítač, protože z něj promítáte.

Hra začíná – učitel pomocí svého zařízení připojeného k projektoru spustí test. Zobrazí se číselný PIN, který žáci zadají do svého zařízení. Pak zadají své jméno a čekají na spuštění. Učitel má na projektoru přehled přihlášených žáků (jména a počet).
A jdeme na to – učitel spustí první otázku. Ta se zobrazí pouze na projektoru. Zařízení žáků slouží jen jako „odpovídátko“. Na odpověď je časový limit (nastavuje ho učitel při tvorbě testu) a žáci odpovídají. Odpovědi jsou označeny pomocí barev a geometrických tvarů. Rozhoduje správnost a rychlost.
Dalším krokem je zobrazení průběžného pořadí. A tak probíhá každá další otázka.

Na první pohled obyčejná soutěž. Ale zkuste hru spustit podruhé a uvidíte, jak se začnou snažit i pomalejší žáci, i ti, kteří mají problémy s psaním - dyslektici a jiní, kteří zápasí s písmenky.  Celé rozhraní aplikace je graficky moc povedené, hravé a jednoduché. Díky tomu, že je otázka zobrazena jen na projektoru, žáci jsou mnohem více zapojení do celého dění.
No a to je všechno. I když to z popisu může vypadat nezajímavě, funguje to.  Tady máte fotky z hodin.

Metoda CLILL v dějepise Novou metodu se pokoušíme zavádět i na naší škole. Pobyt v zahraničí a možnost nákupu knih určených ...