pondělí 18. září 2017

„das ABC“ (zapsala Mgr. T. Loudová)Nápady na využití abecedy v hodinách cizího jazyka.
Abeceda poskytuje mnoho možností jak s ní pracovat v hodinách cizího jazyka. Příklady jsou uvedené do hodin německého jazyka, ale dají se aplikovat na kterýkoli cizí jazyk. Metody slouží nejen k opakování německé abecedy a jejích specifik, ale také k zopakování slovní zásoby či rozšíření povědomí o německy mluvících zemích.
1. „das ABC“ und Landeskunde
Tato metoda se dá využít s žáky, kteří se s německým jazykem teprve seznamují (úplní začátečníci) a německou abecedu teprve učí. Ale také s žáky, kteří německou abecedu umí a tímto způsobem si ji zopakují. Metoda umožňuje rozšíření vědomostí a uvědomění si znalostí německých reálií.
Doporučuji práci ve dvojicích, malých skupinách (dle schopností žáků), ale i jednotlivě.
Lze vztáhnout na všechny německy mluvící země nebo jen na jednotlivé země.
Jako zpestření doporučuji doplnit variantu A ochutnávkou některého německého výrobku (např. HARIBO). Žáci mohou také přinést nějaký německý výrobek, který mají doma na ukázku. Žáky také zaujaly informace o některých německých firmách. Konkrétně historie a zajímavosti o firmách Haribo, Nivea, Adidas a Ritter Sport.
Na tabuli se napíše do sloupce abeceda (1/2 na jednu tabuli a druhá ½ na druhou tabuli).
Žáci dostanou určitý čas, kdy mají ke každému písmenu abecedy vymyslet (píší si na papír nebo do sešitu):
A) výrobky a firmy z německy mluvících zemí, které znají a začínají daným písmenem abecedy
např. A – ADIDAS, AUDI, ALDI, AEG, Artdeco
B – BMW, Bosch, Balea
H – HARIBO
N – NIVEA
T – Tchibo
V - Volkswagen
B) města, názvy hor, řek aj. z německy mluvících zemí, které znají a začínají daným písmenem abecedy
např. A - Alpen
B – Berlin, Bonn
D - Donau
H – Hamburg
Z – Zugspitze
Po časovém limitu žáci dopisují na tabuli k jednotlivým písmenům abecedy pojmy, které vymyslely. Pokud jim u některých písmen pojmy chybí, jiní žáci nebo učitel je doplní. Chybějící pojmy si doplňují také na papír nebo do sešitu.
Zde odkazy na webové stránky, na kterých můžete získat zajímavé informace o firmách Adidas, Haribo, Ritter Sport a Nivea.
Adidas https://finance.idnes.cz/pribeh-znacek-puma-a-adidas-d0m-/podnikani.aspx?c=A130412_104637_podnikani_sov
Haribo https://www.haribo.com/csCZ/o-nas/historie.html https://technet.idnes.cz/zemrel-pan-haribo-hans-riegel-djg-/tec_technika.aspx?c=A131016_130142_tec_technika_mla
Ritter Sport http://www.ritter-sport.de/en/Family-business-values/history.html http://www.fundinguniverse.com/company-histories/alfred-ritter-gmbh-co-kg-history/
Nivea https://www.nivea.cz/our-company/brand-history

2. „das ABC“ und Wortschatz
Tato metoda se dá využít s žáky, kteří se s německým jazykem teprve seznamují ( b) úplní začátečníci) a německou abecedu se teprve učí. Ale také s žáky, kteří německou abecedu umí a tímto způsobem si ji zopakují. Metoda umožňuje zopakování a rozšíření slovní zásoby. Žáci, kteří s jazykem teprve začínají (úplní začátečníci), zjistí, kolik německých slov vlastně znají :-).
Doporučuji práci ve dvojicích, malých skupinách, ale i jednotlivě (dle schopností žáků).
Na tabuli se napíše do sloupce abeceda (1/2 na jednu tabuli a druhá ½ na druhou tabuli).
Žáci dostanou určitý čas, kdy mají ke každému písmenu abecedy vymyslet:
A) německá slovíčka a začínají daným písmenem abeced, která znají a začínají daným písmenem abecedy
např. A – auch, Arbeit
I – in, interessant
W – warten, Wein, weil, warum, wieviel
S – schreiben, Sohn
B) německá slovíčka, která jsou přejatá z jiných jazyků popř. přejatá do češtiny, tudíž vhodné i pro naprosté začátečníky
např. A- Auto
B - Bus, Ballett
I - Internet
M – Musik
T - Tennis
Po časovém limitu žáci dopisují k jednotlivým písmenům abecedy pojmy, které vymyslely. Pokud jim u některých písmen pojmy chybí, jiní žáci nebo učitel je doplní. Chybějící pojmy si doplňují také na papír nebo do sešitu.
Metoda CLILL v dějepise Novou metodu se pokoušíme zavádět i na naší škole. Pobyt v zahraničí a možnost nákupu knih určených ...