neděle 17. září 2017

CO JE TO VLASTNĚ METODA CLIL?Projekt, díky němuž jsme měli možnost o prázdninách vyjet studovat do zahraničí, je mimo jiné zaměřen na rozšíření metody CLIL do škol. Je tedy na místě vysvětlit, v čem tato metoda, která se stává v poslední době čím dál oblíbenější, vlastně spočívá.

Metoda CLIL (anglicky Content and Language Integrated Learning) spočívá v propojení výuky cizího jazyka a jiného školního předmětu. Není to tedy pouze obecné používání angličtiny v jiných předmětech, ale v podstatě jde o osvojování si znalostí a vědomostí z jednoho předmětu na základě a prostřednictvím cizího jazyka. 

CLIL v sobě spojuje čtyři aspekty, které je nutné do výuky zapojit, chceme-li metodu používat a aplikovat úspěšně. Tyto aspekty se anglicky nazývají Four Cs of CLIL podle jejich počátečního písmene (tedy content, communication, cognition a culture). Žák by si tak v ideálním případě neměl díky používání metody CLIL ve výuce osvojit pouze znalosti či dovednosti (content) z daného předmětu, např. zeměpisu, ale také by měl být veden k tomu, aby o tématech daného předmětu komunikoval (communication) v angličtině. O tématech by měl dále přemýšlet prostřednictvím mnoha kognitivních procesů (cognition) a znalosti si tak pro sebe uspořádat, aby byly pochopitelné. V neposlední řadě by pak hodina měla být propojena s kulturou (culture) buď České republiky, nebo jiných států, a to v závislosti na daném předmětu a tématu.

Uplatnění této metody je možné v mnoha předmětech, a to nejen v již zmiňovaném zeměpisu, ale také třeba v dějepisu, přírodopisu, občanské výchově, hudební výchově či tělesné výchově a v dalších předmětech. Používání CLILu je možné i u žáků s nízkými jazykovými znalostmi, popř. u žáků mladších, kteří se cizí jazyk učí pouze chvíli.

Metoda CLILL v dějepise Novou metodu se pokoušíme zavádět i na naší škole. Pobyt v zahraničí a možnost nákupu knih určených ...